Zasady wynajmu.

 • podstawowa cena wynajmu określana na indywidualnej podstawie wyceny obejmuje okres do 2-3 dni (wliczając dzień montażu i demontażu)
 • wynajem na każdy kolejny dzień stanowi koszt dodatkowy wynoszący od 30% ceny wynajmu podstawowego
 • okres wynajmu mebli wynosi maksymalnie do 10 dni
 • klient (najemca) składa zamówienie w formie pisemnej (e-mailem lub faksem)
 • potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez wynajmującego (ArtOfDeco) jest faktura proforma (stanowiąca informację handlową) określająca wartość oraz warunki płatności
 • akceptacją ZASAD WYNAJMU i POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA przez klienta jest wpłacenie 50% zadatku; przy braku wpłaty w terminie zamówienie jest NIEPOTWIERDZONE
 • zadatek (przedpłata) NIE PODLEGA ZWROTOWI – prosimy o rozważne składanie zamówień
 • zmiany w zamówieniu należy zgłaszać w ciągu min. 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w zależności od dostępności produktów
  do wynajmu; ewentualne zmiany nie mogą zmniejszyć wartości zamówienia
 • zmiany terminu realizacji zamówienia są uwzględniane jedynie w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone
  w terminie późniejszym nie będą  uwzględniane
 • rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku (potwierdzeniu zamówienia) nie rozwiązuje umowy i dlatego nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zadatku/przedpłaty
 • płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej w dniu dowozu mebli do wynajmu (zazwyczaj nie pobieramy kaucji za wynajem mebli i akcesoriów)
 • faktury za usługi wystawiane są po otrzymaniu zapłaty i wysyłane
  do klienta mailem oraz na życzenie pocztą tradycyjną
 • zamówienia potwierdzone wpłatą zadatku mają pierwszeństwo realizacji
  przed zamówieniami / zapytaniami niepotwierdzonymi taką wpłatą
 • wynajem mebli i akcesoriów prowadzimy wyłącznie z transportem
 • podstawowy koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór (2x tam i z powrotem)
  i na terenie trójmiasta wynosi:
  – od 200 zł netto (samochód dostawczy DMC 3,5t)
  – od 250 zł netto (samochód dostawczy DMC 3,5t, z windą)
  – od 400 zł netto (samochód ciężarowy DMC 8t, z windą)
 • transport poza trójmiasto jest wyceniany indywidualnie i obliczany jest według stawki za każdy przejechany kilometr (2x tam i z powrotem, czyli odległość x4 przejazdy)
 • koszt dowozu lub odbioru mebli poza normalnymi godzinami pracy (20.00 – 8.00)
  wynosi od 200 zł netto
 • koszt dowozu lub odbioru mebli w weekend jest liczony standardowo (bez dodatkowej dopłaty)
 • w przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych w centrum miast lub w terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany do zarezerwowania i udostepnienia miejsca do rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy. Brak takiego miejsca może spowodować znaczne opóźnienie montażu i/lub skutkować jego niezrealizowaniem z przyczyn niezależnych od nas
 • montaż i demontaż mebli i akcesoriów eventowych (za wyjątkiem krzeseł) jest wliczony w cenę wynajmu
 • montaż i demontaż krzeseł stanowi koszt dodatkowy 1 zł/szt. netto;
 • koszt montażu sprzętu technicznego (reflektory, łańcuchy świetlne, itp.) jest wyceniany indywidualnie dla każdego zamówienia
 • przekazanie mebli i sprzętów jest potwierdzane protokołem przekazania podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • odbiór mebli i sprzętów z wynajmu jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (ArtOfDeco) i najemcę (klienta), który zawiera opis ew. uszkodzeń lub zniszczeń
 • Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu ich przekazania do wynajmu aż do momentu ich odebrania przez wynajmującego
  Ubezpieczenie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmu
 • Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie wynajmu, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (najemcą)
  Ewentualna ochrona przedmiotu wynajmu leży po stronie Klienta
 • Klient zwraca meble i sprzęt w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (nie wymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu)
 • ew. uszkodzenia mebli i sprzętów są wyceniane na podstawie protokołu odbioru, a ich rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT obejmującej koszty naprawy i/lub odtworzenia

Wykonujemy usługi w sposób profesjonalny; z najwyższą starannością. Nie dostarczamy mebli uszkodzonych; wszystkie nasze meble eventowe są w doskonałym stanie technicznym i wizualnym.

GWARANTUJEMY:

 • idealny stan techniczny i wizualny wynajmowanych mebli i wyposażenia
  oraz ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu
 • transport do klienta w umówionym terminie oraz montaż w umówionym czasie
 • odpowiedni strój i poziom kultury pracowników realizujących usługę
 • serwis techniczny w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych

UWAGA: w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy dostawie lub użytkowaniu wynajętych mebli, wyposażenia lub sprzętu technicznego prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu na telefon dyżurny: 509 292 071